Klik op een blokje in het menu links. Je kunt hier ook contact opnemen met de jongeren-werker en meedoen

 

 

 

Hier vind je veel verschillende jongerenactiviteiten georgani-seerd door bisdom groningen-leeuwarden en de landelijke katholieke jongerenorganisa-tie.

    OOK JIJ BENT VAN HARTE WELKOM!!!!!!!!!!!!!

MEER WETEN ????? KLIK HIER

     
All Rights Reserved. Copyright http://www.jongerenwebsite.nl